Naisten kehitysapu ja La Casa de Panchita ovat olleet mukana Kepan ylläpitämässä Etelän vapaaehtoisohjelmassa Etvossa. Aiempina vuosina vapaaehtoiset ovat muun muassa osallistuneet 

  1. kotiapulaisille suunnatuiden hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen, esim. kouluvierailuilla ja työvalmennuksissa ja muissa koulutuksissa

  2. erilaisten aikuisille suunnatuiden työpajojen järjestämiseen, esim. teatteri, jooga, musiikki, englanti

  3. käsityöpajan koordinointiin

  4. lapsikotiapulaisten kirjastohankkeen toimintaan ja muihin lapsikotiapulaisille suunnattuihin aktiviteetteihin


Vuosina 2007–2012 suomalaiset vapaaehtoiset raportoivat paikan päältä ulkoministeriön rahoittamasta tyttöjen ja naisten lisääntymisterveyttä koskevasta hankkeesta, johon kuului sukupuolivalistuksen totetuttamista erilaisin keinoin. Vuonna 2014 La Casa de Panchitassa pyöri kotiapulaisten työoikeuksiin keskittyvä hanke, jonka puitteissa kotiapulaisille tarjottiin muun muassa työvalmennusta sekä tietoa heidän oikeuksistaan. 


Vapaaehtoiselta odotetaan vähintään espanjan kielen alkeita, kiinnostusta naisten oikeuksiin, oma-aloitteisuutta ja ennakkoluulottomuutta. Vapaaehtoistyöjaksot kestävät yleensä puolesta vuodesta vuoteen.


Lisätietoa mahdollisuudesta tehdä vapaaehtoistyötä La Casa de Panchitassa voit kysellä lisää Naisten kehitysavun vapaaehtoisvastaavilta sähköpostitse:


Sanna Alaluusua sa.alaluusua@gmail.com

Johanna Luukkonen jo.luukkonen@gmail.com

Merita Jokela merita.jokela@gmail.com

Sari Autti sartsa10@gmail.com

  1. Lue 2014 Etvo-vapaaehtoisena työskennnelleen Soile Purasen kokemuksia Perusta.


  1. Katso 2013 Etvo-vapaaehtoisen Sari Autin tekemä video vapaaehtoisjaksosta.